Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Continuïteit van de onderneming staat centraal in het beleid van Royal Terberg Group. Om dit te kunnen realiseren dient naast het streven naar winst ook rekening te worden gehouden met het effect van de activiteiten op het milieu en de menselijke aspecten binnen en buiten de onderneming. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt binnen Terberg niet gezien als een op zichzelf staand fenomeen, maar als een onderdeel van de bedrijfsvoering.

In 2017 is duurzaamheid als één van de onze kernwaarden toegevoegd. Duurzaamheid wordt hierbij onderdeel van het Terberg DNA en is samen met de andere kernwaarden een belangrijk aandachtspunt.

Belangrijke thema’s van de kernwaarde duurzaamheid die in de bedrijfsvoering worden meegenomen zijn reductie energieverbruik, arbeidsomstandigheden, schonere (werk)omgeving, duurzaam gebruik van grondstoffen, duurzame technologische ontwikkelingen, sociaal beleid en de relatie met de regio.

Diensten en producten die inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen worden (verder) ontwikkeld, zoals elektrisch aangedreven producten met als doel vermindering van de CO2-uitstoot en geluidsemissie, ergonomische aanpassingen om arbeidsbelasting van gebruikers te verminderen. Voorbeelden zijn de 'low entry' distributietrekker en beveiligingen bij het gebruik van beladingen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de gebouwen en de werkplekken om veilige en duurzame werkomgeving te creëren.

Het thema Duurzaamheid is ook één van de speerpunten van Terberg Leasing B.V. Het beperken en compenseren van CO2-uitstoot is een doelstelling waaraan continu wordt gewerkt. Onder andere door het actief promoten van het GreenLease product, het beïnvloeden van rijgedrag door het verschaffen van inzicht in gebruik en verbruik via mobiele applicaties.

Op 20 november 2017 is de stichting Terberg Foundation opgericht. De stichting heeft geen winstoogmerk. Royal Terberg Group doneert afhankelijk van het bedrijfsresultaat ieder jaar een bedrag aan Terberg Foundation.

De stichting heeft de volgende doelstellingen:
• het leveren van een bijdrage in het kader van het algemeen belang aan de zelfredzaamheid van mensen in een achterstandspositie teneinde de kwaliteit van de samenleving te verbeteren;
• Het leveren van een positieve bijdrage aan en verbeteren van het welzijn in het algemeen door het doen van bijdragen aan onder meer onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg.

De stichting tracht de doelstellingen te bereiken door onder meer het initiëren en uitvoeren van projecten en andere initiatieven, evenals het financieel of anderszins ondersteunen daarvan. De projecten hebben betrekking op de volgende gebieden: welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en jeugd- en ouderenzorg.
Deze projecten zijn ten gunste van mensen met een beperking, ouderen en/of mensen die door omstandigheden in een kansarme situatie terecht zijn gekomen.

De maatschappelijke betrokkenheid komt naast de stichting ook tot uiting in het sociaal beleid, participatie in een microkredietfonds en sponsoring van lokale verenigingen en sociale activiteiten.

Net zoals voorgaande jaren zijn verschillende activiteiten voor medewerkers georganiseerd met als doel het stimuleren van een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld het organiseren van hardlooptrainingen, groepsgewijs deelname aan recreatieve hardloopwedstrijden, wandel- en fietstochten, stoppen met roken cursussen, realisatie van een fitnessruimte en het verstrekken van gezonde voeding in de bedrijfskantines.